Det er selvsagt mange gode grunne for å arrangere events, kick off og samlinger for en bedrift. Her er noen av de vanligste grunnene vi hører fra våre kunder.

1.) Bedre personlig kontakt med team medlemmene. Ingenting kan erstatte tiden du bruker en-til-en sammen med teamet ditt.

2.) Setter tonen for det kommende året. Samle troppene rundt et felles tema og målsetninger.

3.) Inspirere til nytenkning og holdningsendring. (Normalt tilført ved eksterne eksperter som inviteres inn som foredragsholdere)

4.) Gi anerkjennelse av avdeling, stab og eller team og gjerne belønne dem i plenum.

5.) Strømlinjeforme integrering ved oppkjøp og fusjoner, ved å gi ansatte en mulighet for å få personlig interaksjon med hverandre for å styrke bånd og fellesskap.

6.) Skape kameraderi gjennom strukturerte sosiale aktiviteter, skape moro, gøy og spennende erfaringer. (Noe som oftest er del av et event)

Selv om verdiene her er vanskelig å kvantifisere på forhånd i kroner og øre er dette noe som leder til inntektsvekst, bedre lønnsomhet og økt kundelojalitet.

Den viktigste ressursen et selskap har er menneskene som arbeider der. Derfor er det viktig å ikke glemme at dette også er en ressurs som konstant må foredles og videreutvikles. Dette gjelder spesielt nå i vår tidsalder da mer og mer av interaksjonen skjer teknologisk via PC skjermer og elektroniske meldinger. Husk at det er de ansatte som skaper relasjoner med kunder og avdelinger som igjen påvirker lønnsomhet. De ansatte trenger å føle seg verdsatt og at de er en kilde til bedriftens tilleggsverdier. Teknologi investeringer alene vil ikke tilføre dette, men en investering i slike events som samler deltagerne i tenketanker rundt feks. måter å øke salget på, bedre kunde lojalitet, etc. vil definitivt ha positiv innvirkning for selskapet.