• 10 – 350 Personer

  • 3-4 Timer

  • Sommer

  • Aktiviteten kan utføres der det er vann

Amazing RIB Race

Konkurrèr mot hverandre i en morsom og engasjerende lagaktivitet, der deltakerne går fra et sjekkpunkt til et annet, guidet av en ipad.
Oppgavene i Amazing RIB Race er en kombinasjon av våre tre bestselgere men her kombinerer vi aktivitetene på land og ute på fjorden i RIB.

Vi kjører RIB med innlagte oppgaver som gjør at alle deltakere må være delaktige.

Hvert sjekkpunkt har oppgaver og spørsmål som må besvares eller løses før gruppen får beskjed om veien videre. Poeng for besvarte oppgaver gis direkte på nettbrett fortløpende.

Lagene kan kommunisere direkte med spillleder underveis hvis de har behov for ekstra hjelp eller kanskje bare et forsøk på å smiske seg til ekstra poeng!
Det er også muligheter for å ødelegge for andre lag..!

Oppgaver av alle slag ligger fordelt rundt på kartet.
Logiske, praktiske, fysiske utfordringer,  føle på komfortgrensen og teoretiske oppgaver venter. Mange av de løses direkte i appen, ved f. eks å ta et bilde eller en film.

Amazing RIB Race kan legges der dere ønsker: med oppstart midt i byen, rett utenfor egne lokaler eller andre steder, og varigheten kan tilpasses den enkelte gruppe.

Forskjellen på Amazing Rib Race og City Race er at her er gruppene på land, på sjøen i RIB og muligens oppgaver ute på en øy.

-Du kan se hvor de andre lagene er på kartet
-Du kan se hvor mange poeng de andre lagene har
-Du kan sabotere for de andre lagene

Et interaktivt spill hvor hele gruppa må delta med ”alt de har”!
Vi tilpasser appen, så det blir relevante oppgaver både for stedet og deres bedrift. Det er få begrensninger i måter å gjennomføre dette på.
Passer for alle, uansett ferdigheter eller fysisk styrke.

Eventet Amazing Rib Race har 3 alternativer
Alternativ 1) alle lagene får hver sin RIB
Alternativ 2) 2 og 2 lag deler en RIB
Alternativ 3) Vi benytter kanskje 2- eller 3 båter og lagene bytter på

KONTAKT OSS