• 10 – 1000 Personer

  • 2 -Timer

  • hele året

  • Aktiviteten kan utføres der du er

Dronebygging – Bygg og fly dere til seier!

Nyhet av året, vi drar dronebygging og dronekjøring inn som et event!
Vi har testet dette sammen med flere forskjellige testpiloter, samt bedrifter, og kan nå endelig
presentere eventet dronebygging.

Dronebygging er en aktivitet som engasjerer, og krever ulike egenskaper. Her er det
utfordringer både for teoretikere og praktikere.
Hvem jobber best sammen og kan levere den beste dronen? Her blir både selve
byggingen og ikke minst fly-egenskapene bedømt…

Alle dronene skal delta i konkurranse i to ulike klasser:

  • Beste byggesett
  • Det beste teamet og piloten

Hvert lag får utdelt en koffert med tilpassede deler i flyfinèr, printkort, motorer, mottager og
sender, samt verktøy og monteringsbeskrivelse.
Det er 6 ulike roller som skal fylles under eventet dronebygging: prosjektleder, elektriker,
komponentansvarlig, montør, programmerer og pilot.
Dette sikrer at alle må engasjere seg for å nå målet. Så gjelder det å bygge en drone etter beste
evne, for så å kjøre mot hverandre.

Første fase av dronebygging (bygging – 30 minutter)

En detaljert byggebeskrivelse av dronen følges. Her er deltagerne delt inn i 6 roller som gjør at alle
engasjeres.

Andre fase – konfigurasjon, signalgang, oppkobling med radio (1 time)

Her må gruppen blant annet programmere og sammenkoble radio, og sjekke at denne fungerer
på rett måte.
De må også sørge for at alle motorer går rett vei.

Tredje fase – flykonkurranse (1 time)

Gruppene er nå flyklare ca. halvannen time etter start, og velger ut en pilot.
De får da adgang til flyområdet hvor de får propeller, og de får trene seg litt før de flyr i selve
konkurransen.
Om dronen ikke flyr skikkelig, sender vi laget rett tilbake til byggebordet for forbedringer.

KONTAKT OSS