• 20 – 500 Personer

  • 2 -Timer

  • hele året

  • Aktiviteten kan utføres der du er

Femkamp – Bare lek og moro eller Teambuilding

Vi kommer dit der du er og lager en camp med bålpanne, varm saft, fakler og musikk

Vi senker terskelen for samhold med mye humor, og litt icebreaking. Vi deler dere inn i lag.
lag på 6-9 personer pr lag hvor dere konkurrer mot hverandre i ulike konkurranser. Spenstige utfordringer er valgt ut og deltakerne må vise kløkt, samarbeid og viljestyrke for å komme i mål!

En god femkamp får frem lekenhet og konkurranseinnsikten hos deltagerne
En femkamp kan brukes som et innslag i teambuilding eller som en lek før middagen.

God logistikk og stålkontroll på gjennomføring gjør at ingen vil oppleve dødtid under et slikt arrangement.
Likeledes er aktivitetene inkluderende og engasjerende. Alle kan delta uansett kjønn, alder og størrelse.

Typisk gjennomføring er fordelt på 5-8 poster.
Hver post inneholder en aktivitet som har til hensikt å stryke samhold, kommunikasjon og ikke minst trivsel i en gruppe.
Benyttes femkamp som teambuilding, bruker vi lengre tid og det må påberegnes 3-5 timer.

Felles finale, hvor det skal løpes stafett på en «litt ny måte»
Denne aktiviteten krever godt med uteplass.

KONTAKT OSS